© 2024 | UAB

V Premi Periodisme Literari

El màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats de la UAB i Angle Editorial convoquen la V edició del Premi de Periodisme Literari.

Bases del V Premi de Periodisme Literari:

  1. Podran optar al V Premi de Periodisme Literari, reportatges novel·lats inèdits en llengua catalana i en llengua castellana.
  2. El guardó del premi són 1.000 euros i la publicació de l’obra. (Sobre l’import de 1.000 euros es practicaran les retencions establertes a la normativa tributària vigent.)
  3. L’extensió màxima de cada reportatge serà de 65 fulls a 80 pàgines en  DIN-A 4 (2.100 caràcters per full), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
  4. Totes les obres es presentaran amb pseudònim. Aniran acompanyades d’una plica en la qual hi constarà el títol de l’obra i el mateix pseudònim així com la identificació de l’autora o autor: el nom i els cognoms, l’adreça, la data de naixement, el correu electrònic i el telèfon, així com una breu nota bio-bibliogràfica.
  5. Els originals es presentaran per correu electrònic a l’adreça master.periodisme.literari@uab.cat En l’apartat ‘Assumpte’ s’ha de fer constar el nom del premi. En el missatge s’han d’adjuntar dos documents en format PDF. Per una banda, l’obra presentada (el nom de l’arxiu ha de ser el títol de l’obra) i, per l’altra, la plica (el nom de l’arxiu ha de ser plica i el títol de l’obra). Un cop s’hagi rebut l’original, se’n confirmarà la recepció per correu electrònic.
  6. El premi s’atorgarà a la millor obra i la publicarà Angle Editorial en la col·lecció ‘Periodismes’. L’editorial signarà un contracte amb l’autora o l’autor d’acord amb la normativa vigent i les bases del premi. S’escollirà també una obra finalista, sobre la qual Angle Editorial tindrà dret preferencial per la seva publicació, tot i que no queda garantida.
  7. El jurat d’aquesta convocatòria es farà públic les properes setmanes i estarà format per periodistes amb llarga trajectòria a banda d’una persona representant del màster i una altra de l’editorial.
  8. El termini d’admissió comença l’11 de juliol de 2022 i acaba el 5 de setembre de 2022 [termini ampliat fins al 15 de setembre] i el premi s’adjudicarà a mitjans de juliol.
  9. Tota autora o autor que es presenti al concurs es compromet a acceptar aquestes bases.