© 2020 | UAB

Convoquem una nova edició del Premi Periodisme Literari

El màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats de la UAB i Angle Editorial convoquen la III edició del Premi de Periodisme Literari

Bases del III Premi de Periodisme Literari:

1.- Podran optar al III Premi de Periodisme Literari reportatges novel·lats inèdits en llengua catalana. (També hi podran optar originals inèdits en llengua castellana que, en cas de resultar guanyadors, haurien de ser traduïts al català.)

2.- L’extensió de cada reportatge serà de 65 a 80 pàgines en  DIN-A 4 (2.100 caràcters per full), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.

3.- Els originals es presentaran en cinc còpies en paper, en exemplars separats, grapats o enquadernats; i es lliurarà una altra còpia en suport informàtic.

4.- Totes les obres es presentaran amb pseudònim. Aniran acompanyades d’una plica, és a dir, un sobre tancat a l’exterior del qual hi constarà el títol de l’obra i el mateix pseudònim; i a l’interior, el nom, els cognoms, l’adreça, la data de naixement, el correu electrònic i el telèfon de l’autor, així com una breu nota biobibliogràfica.

5.- El premi s’atorgarà a la millor obra, la qual serà publicada per Angle Editorial el setembre de 2019. L’editorial signarà un contracte amb l’autora o l’autor d’acord amb la normativa vigent i les bases del premi. S’escollirà també una obra finalista, sobre la qual Angle Editorial tindrà dret preferencial per la seva publicació, tot i que no queda garantida.

6.- El termini d’admissió s’acabarà el 18 de març de 2019 i el premi s’adjudicarà abans del 15 de maig d’aquest mateix any. Els originals es faran arribar a ANGLE EDITORIAL, Mallorca, 314, 1r 2a B, 08037 Barcelona, presencialment o per correu certificat.

7.- Tot autor o autora que es presenti al concurs es compromet a acceptar aquestes bases.