© 2021 | UAB

Premi Periodisme Literari

[NOTA] A causa de la situació derivada de la crisi per la Covid-19, la propera convocatòria del Premi de Periodisme Literari queda ajornada fins al febrer de 2021.

El màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats de la UAB i Angle Editorial convoquen la IV edició del Premi de Periodisme Literari.

Bases del IV Premi de Periodisme Literari:

  1. Podran optar al IV Premi de Periodisme Literari reportatges novel·lats inèdits en llengua catalana i en llengua castellana.
  2. L’extensió de cada reportatge serà de 65 fulls a 80 pàgines en DIN-A 4 (2.100 caràcters per full), mecanografiats a doble espai i per una sola cara.
  3. Totes les obres es presentaran amb pseudònim. Aniran acompanyades d’una plica en la qual hi constarà el títol de l’obra i el mateix pseudònim així com la identificació de l’autora o autor: el nom i els cognoms, l’adreça, la data de naixement, el correu electrònic i el telèfon, així com una breu nota biobibliogràfica.
  4. Els originals es presentaran per correu electrònic a l’adreça info@angleeditorial.com. En l’apartat ‘Assumpte’ s’ha de fer constar el nom del premi. En el missatge s’han d’adjuntar dos documents en format PDF. Per una banda, l’obra presentada (el nom de l’arxiu ha de ser el títol de l’obra) i, per l’altra, la plica (el nom de l’arxiu ha de ser plica i el títol de l’obra). La persona responsable de secretaria, que no és membre del jurat, rebrà els originals i garantirà l’anonimat de les autores i autors. Un cop s’hagi rebut l’original, se’n confirmarà la recepció per correu electrònic.
  5. El premi s’atorgarà a la millor obra i la publicarà Angle Editorial en la col·lecció ‘Periodismes’. L’editorial signarà un contracte amb l’autora o l’autor d’acord amb la normativa vigent i les bases del premi. S’escollirà també una obra finalista, sobre la qual Angle Editorial tindrà dret preferencial per la seva publicació, tot i que no queda garantida.
  6. El jurat d’aquesta convocatòria estarà format per Gemma Casamajó, Miqui Otero, Esteve Plantada, Rosa Rey i David Vidal.
  7. El termini d’admissió encara està per determinar.
  8. Tota autora o autor que es presenti al concurs es compromet a acceptar aquestes bases.