© 2023 | UAB

Sebastián F. Moro Tornese

És doctor en Filosofia i Estudis Clàssics per la Universitat de Londres (Royal Holloway College). La seva tesi de doctorat és un estudi de la filosofia de la música al Neoplatonisme i la noció d’harmonia còsmica en el ‘Timeu i la República’ de Plató. La seva recerca s’ha enfocat de manera interdisciplinària en l’estètica filosòfica, dedicant-se a l’àmbit d’interacció entre la història de la filosofia, els estudis clàssics i la teoria de l’art, centrant-se en la música com llenguatge simbòlic i no verbal. Les seves publicacions investiguen les implicacions filosòfiques i antropològiques del pensament musical pitagòric-neoplatònic i la noció d’harmonia i simpatia universal, així com el valor del llenguatge mitològic i el poder terapèutic i transformador de la música, tenint en compte la influència i recepció posterior d’aquestes concepcions en la metafísica, l’ètica, la política, la literatura i el cinema. Recentment ha col·laborat amb el Grup de recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas de la Universitat Pompeu Fabra, amb una beca postdoctoral “Haas Fellowship“, per realitzar un projecte sobre la recepció del simbolisme còsmic-musical neoplatònic en Llull, Fludd i Kircher. També ha col·laborat amb el Centre d’Estudis Filosòfics Eugenio Trías de la mateixa universitat, amb una beca postdoctoral en col·laboració amb la Fundació La Caixa, per investigar la filosofia de la música d’Eugenio Trías i la seva revalorització de la filosofia pitagòrica i platònica per a la integració harmònica d’art i filosofia, especialment entenent la música com a pensament.

Aquí podeu llegir el seu qüestionari Proust!