© 2024 | UAB

Samantha da Silva Diefenthaeler

Investigadora especialitzada en la representació de les dones en la història del cinema. Doctora en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, la seva tesi va ser finançada pel sistema universitari de Catalunya (FI SDUR). Ha exercit com a investigadora visitant a la Universitat Lusofona de Porto (Portugal) i actualment exerceix un paper actiu en el grup de recerca CINEMA, contribuint al projecte “Producció de noves subjectivitats en els personatges femenins i les actrius (1975-1992)”. Col·laboradora en la publicació El desig femení al cinema Español (1939-1975): Arquetips i actrius (Càtedra), la seva presència acadèmica es reflecteix a més en la publicació de diversos articles de recerca en revistes especialitzades.