© 2023 | UAB

Pablo Acosta

És doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, on va defensar una tesi sobre el valor de la imatge en el Mirall de les ànimes simples de Marguerite Porete. Les seves publicacions s’han especialitzat en l’anàlisi textual, la codificació literària de l’experiència i les relacions entre imatge i text. El seu últim llibre és la traducció i edició al castellà del Libro de la experiencia o Memoriale de la mística umbra Angela da Foligno (Madrid, Siruela, 2014). Actualment és professor de ‘Periodisme i Literatura’ i ‘Narratologia de la Comunicació’ al Màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats i juntament amb Victòria Cirlot imparteix un curs de novel·la europea al Col.legi de doctors i Llicenciats de Catalunya. Així mateix és col·laborador del Grup de recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas (Universitat Pompeu Fabra). En aquest enllaç podeu accedir a les seves darreres publicacions.