© 2023 | UAB

Carlos Femenías

Carlos Femenías Ferrà és llicenciat en Filologia Hispànica i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona, ​​on va cursar el màster d’Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana. Ha estat becari FPI de la Universitat Pompeu Fabra, on ha desenvolupat la seva investigació. Actualment està ultimant una tesi al voltant de l’obra de Rafael Sánchez Ferlosio. És secretari de redacció de Artes del ensayo. Revista internacional sobre el ensayo hispánico. Els seus treballs s’orienten cap a l’assaig i la història intel·lectual a l’Espanya contemporània, qüestions en què treballa en diversos grups de recerca. En el màster, imparteix Literatura. Tradició i noves tendències al costat de Juan Pablo Villalobos i Narratologia, literatura i comunicació amb Gemma Casamajó.

Aquí podeu llegir el seu qüestionari Proust!